Search

Gallup.
Här hittar du svaren!

Allt du vill veta på en och samma plats.

Taktila skyltar är i många länder väldigt självklara. Det är inte i alla länder som det är självklart, vilket är olyckligt. Det finns ett stort antal synskadade personer runtom i världen och de förtjänar alla att få chansen att kunna orientera sig i sin omgivning. Genom att använda taktila skyltar kan man både inkludera och göra det enklare för synskadade och blinda personer att orientera sig i vårt samhälle.

Genom att använda sig av taktila skyltar får man skyltar med vanlig text och punktskrift. Detta underlättar för synskadade människor att mer obehindrat kunna ta sig fram i vår omgivning. Publika platser behövs göras mer tillgängliga för alla. Dessa platser ska finnas till för alla olika människor och varje enskild person ska kunna använda sig av dessa platser. Allmänna och publika platser behöver vara tillgängliga för hela befolkningen för att de bidrar till mer aktiva och delaktiga medborgare i samhället.

Taktila skyltar kan man se i offentliga miljöer och är anpassade efter synskadade med symboler, piktogram, text i relief och punktskrift eller blindskrift. Många människor tror att punktskrift och blindskrift är samma sak, men det stämmer inte. Blindskrift är ett samlingsnamn för flera olika taktila skrifter som punktskrift, moonskrift och reliefskrift. Själva punktskriften skapades av fransmannen Louis Braille på 1800-talet. Braille är också namnet för punktskrift på engelska. Louis blev blind redan som 3-åring och utvecklade sedan det punktskriftsystem som används över hela världen som 16-åring.

Taktila skyltar är ett väldigt bra sätt att inkludera och göra det enklare för synskadade och blinda människor att orientera sig i vårt samhälle. Det är viktigt att alla grupper av människor känner sig delaktiga i samhället och att ingen diskrimineras mot. I vårt moderna samhälle har vi materialet, kunnandet och möjligheterna för att lyckas inkludera alla människor på ett bra sätt.


Bilinredning har kommit att bli ett allt hetare diskussionsområde inom branschen och vi förstår helt klart varför. Tidigare har verktyg i princip kastats in i servicebilarna utan någon större eftertanke. I vissa fall har de placerats i någon gammal överfull verktygslåda, men stöket har alltid varit ett faktum. Många i branschen har konstaterat hur mycket rätt bilinredning faktiskt underlättar i jobbet. Det blir inte bara mycket enklare att hitta verktyg i bilen, utan det ger dessutom ett mycket bättre intryck för omgivningen. Vi kan nog alla vara överens om att stökighet och att någon ständigt letar efter sina prylar sällan associeras till professionalism. Som tur går det enkelt att ändra på genom rätt bilinredning. Om någon har saker på rätt plats stärks istället förtroendet, eftersom det ger intrycket att personen eller företaget har allting under kontroll. Och det är väl egentligen något som vi alla vill förmedla?

En annan positiv aspekt är att det finns en hel del olika typer av inredning som kan anpassas efter modellen eller märket du har på din service eller transportbil. Du kan välja att installera allt från arbetsbänkar till hyllor och verktygsanordningar, och kan på så vis skräddarsy inredningen efter eget behov och smak. Våra rekommendationer är dessutom att alltid kolla upp så att de bilinredningsprodukter du är intresserad av att köpa är garantiförsäkrade och krocktestade. Flera företag erbjuder dessutom montering av bilinredningen för att underlätta för dig i allra största mån.

Efter lite efterforskning kan vi därmed enkelt konstatera att vi helt klar förstår hypen!


Varje företag behöver ha en fungerande redovisning som saknar problem och missöden. Det är en viktig del av företagets ekonomi och ska inte tas med för stor lätthet. Det är självklart inte alltid lätt att hålla reda på allting själva. Därför finns företag som hjälper er med ekonomin, allting eller delar av den. Exempelvis redovisningen. Frejs är ett sådant företag, och de är att rekommendera starkt! Att artbeta med ekonomin och till viss del redovisningen är ofta ett mycket tidskrävande arbete. Det är många svåra och detaljerade delar som inte får bli fel och som är ytterst viktiga. Visst går det att ha personer inom företaget som lägger ned alla dessa timmar på detta, men det kan mycket väl vara smartare att låta några experter sköta om det. Det finns risker att arbetet blir halvdant eller att det till och med blir felaktigt. Många som inte är intresserade av detta tycker dessutom att de ekonomiska delarna är ganska eller mycket tråkiga. Varför inte fokusera på de delarna som ni är duktiga på? Det är mycket roligare, ni vet att de ekonomiska delarna med redovisningen inkluderat tas hand om av experter och ni kan istället fokusera på de delarna som för företaget framåt. I slutändan kan ni tjäna på att göra på det sättet.

Men vad exakt menas med redovisning? Det finns några delar som ingår när man i vardagligt tal pratar om redovisning. Bland annat ska företag varje år enligt svensk lag göra en årsredovisning som visar hur företagets ekonomi sett ut under det gångna året. Redovisning är en slags registrering av de ekonomiska delarna som ett företag handskas med. Det är en bokföring där affärshändelser noteras ned.

Självklart finns det många andra delar som inkluderas inom termen ”redovisning”. Det finns också många andra delar som dessa företag kan hjälpa er med utöver redovisningen. Ta en titt på Frejs hemsida om ni är intresserade av förstaklassig hjälp.

Vi har fått många frågor  och tar inte emot flera för tillfället.

Mvh. Gallup